華語 英語 越南語
馬來西亞語 菲律賓語 日語
印尼語 西班牙語 泰語
德語 法語 印度
俄語

 

本會公告
.
線上留言
.
會員專區
.
通譯請求
.
回到首頁

 

Ang Layunin ng Samahan:

Ang samahan na ito ay itinatag ayon sa batas at ayon sa pananalig ng International Covenant on Civil and Political Rights, isang samahang panglipunan na ang layunin ay hindi para kumita ng pera kundi para tumulong bilang tagasalin, sa mga taong may kaso sa hukuman sa ating bansa at may suliranin dahil sa pagkakaiba ng wika.

Ang Gawain ng Samahan:

Ayon sa pananalig ng International Covenant on Civil and Political Rights at sa kahulugan ng International Covenant on Civil and Political Rights at International Covenant on Economic Social and Cultural Rights ng ating bansa, ang mahalagang gawain ng samahan ay:

1. Ipagsulong ang kapaligirang may katarungan sa wika sa mga deparmentong may kaugnayan sa mga kaso sa hukuman sa loob ng ating bansa, at tulungan ang mga kagawaran ng pamahalaan sa pag-aasikaso ng mga kasong bukod sa hukuman sa loob ng bansa.

2. Pangalagaan ang pangunahing karapatan ng mga taong nasa loob ng ating bansa na hindi nakakaintindi ng salita sanhi ng kaibahan ng wika.

3. Pagbutihin at itaas ang kwalidad ng kawastuhan, kahusayan at mapagpapaniwalaan na pagsasalin na ginagawa ng mga tagasalin sa mga kaso sa hukuman.

4. Ipaglaban ang mga nararapat na karapatan ng mga may kinalaman sa gawaing tagapagsalin sa hukuman.

5. Pangalagaan at itaguyod ang isang maayos at buong sistema ng mga tagasalin sa hukuman.

Mga iba pang Gawain ng Samahan:

1. Tumulong sa Pamahalaan sa gawaing pagsasalin sa pagpapalaganap ng mga tulong sa pagsasanay sa kabuhayan ng mga taong hindi nakakaintindi ng salita sanhi ng kaibahan ng wika.

2. Tumulong sa pagsasalin ng salita sa mga serbisyong pampubliko sa lipunan.

 

 

 

網頁設計:丁紀祥 版權所有:台灣司法通譯協會
This page is designed by Johnny Copyright(c) 2014 Taiwan Judicial Interpreters Association. All Rights Reserved

內政部核准文號:103年10月27日台內團字第1030308412號
臺灣臺東地方法院:103年11月4日103證社字第9號 
本會地址及連絡電話:950台東市傳廣路360巷65號、089-362392